ورود/ثبت نام

خواص جوانه گندم برای چین و چروک و صافی پوست و مو

خواص جوانه گندم

جوانه گندم چیست؟ خواص جوانه گندم بخشی از هسته گندم است این بخشی است که مسئول کمک به رشد گیاه و رشد گندم جدید است. به همین دلیل است که به آن جوانه گندم می گویند و قسمت “جوانه” کوتاه برای جوانه زنی است. قسمت خوراکی مغز گندم شامل سه قسمت است: سبوس گندم، جوانه […]