ورود/ثبت نام

استفاده صحیح از شامپو فرش را بدانید

شامپو فرش

نمواردی درباره استفاده صحیح از شامپو فرش فرش و مبلمان در استفاده روزمره بتدریج در اثر آلودگی هوا و نشست و برخاست كثیف شده و بهتر است هر از چند گاهی توسط شامپو فرش مناسب شسته و تمیز شود. بدلیل روكش‌های گوناگون مبلمان و الیاف متفاوت فرشها، شامپوی فرش و موكت بایستی با تمام الیافها […]