ورود/ثبت نام

عوامل موثر در بستن منافذ باز پوست

منافذ باز پوست

منافذ باز پوست چیست ؟ اگر به پوست برخی افراد نگاه کنید، روزنه‌های بسیار ریزی را روی آن مشاهده خواهید کرد این روزنه‌ها همان منافذ باز پوست هستند که گشاد شده‌اند و روی پوست به رنگ تیره دیده می‌شوند. دلیل تیره بودن آن این است که این روزنه‌ها در واقع پیازهای بسیار ریز مو هستند که […]