ورود/ثبت نام

روغن هسته انگور و تاثیر آن بر پوست و مو

روغن هسته انگور

روغن هسته انگور روغن هسته انگور محصول جانبی شراب سازی است. بعد از اینکه با فشردن انگور شراب درست می شود، دانه های انگور باقی می ماند. این روغن از دانه های انگور باقی مانده استخراج شده و به عنوان یک محصول زیبایی طبیعی استفاده می شود. همچنین این روغن به عنوان جایگزین سالمی برای […]